Sådan tildeles PKA's boliger

Der tildeles efter tre forskellige sæt tildelingsregler. Ét for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, et for de andre to pensionskasser under PKA og et for studieboligerne i Konstabelbygningen.

 

Se medlemsboligerne.

Forskellige tildelingsregler

Ledige boliger tildeles blandt boligansøgere med tilknytning til PKA efter pensionskassens tildelingsregler. Din fortrinsret til en ledig lejlighed afhænger af, hvilken gruppe du tilhører:

 • Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer (herunder tjenestemænd i DSR)
 • Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale
 • Pensionskassen for Sundhedsfaglige
 • Studerende under PKA

Når en bolig annonceres kan du se, hvilken pensionskasse, der har fortrinsret. Din chance for at få tildelt en lejlighed er størst, når din pensionskasse har fortrinsret, men du kan også søge lejligheder, der er med fortrinsret til andre pensionskasser.

3 sæt tildelingsregler

Ledige lejligheder tildeles boligsøgende i rækkefølgen:

 1. Medlemmer af pensionskassen
 2. Aktive DSR-medlemmer, fx tjenestemænd og studerende, efter alder*
 3. Medlemmer af medejende pensionskasser under PKA
 4. Medlemmer af ikke-medejende pensionskasser under PKA
 5. Studerende og elever tilknyttet de øvrige faggrupper under PKA**
 6. Børn af medlemmer i pensionskasserne under PKA, først-til-mølle

*Lejligheder, med fortrinsret for studerende, tilbydes efter længst rest-studietid.

Studerende skal have været medlem af DSR i mindst seks måneder.

**Tilbydes efter længst rest-studietid, og for boligsøgende med samme rest-studietid, tildeles efter alder. Studerende skal have været medlem af en fagforening under PKA’s fagområde i mindst seks måneder.

Lejlighederne tildeles efter medlemsanciennitet, dvs. hvor mange år ansøgeren har været medlem af pensionskassen.

For medlemmer, der har været udtrådt af pensionskassen, regnes medlemsancienniteten fra datoen for den seneste optagelse i pensionskassen.

Ledige lejligheder tildeles boligsøgende i rækkefølgen:

 1. Medlemmer af den pensionskasse, der har fortrinsret
 2. Studerende og elever med tilknytning til pensionskassen der har fortrinsret*
 3. Medlemmer af medejende pensionskasser under PKA
 4. Medlemmer af ikke-medejende pensionskasser under PKA
 5. Studerende og elever tilknyttet de øvrige faggrupper under PKA*
 6. Aktive DSR-medlemmer, fx tjenestemænd, efter alder
 7. Børn af medlemmer i pensionskasserne under PKA, først-til-mølle

*Tilbydes efter længst rest-studietid, og for boligsøgende med samme rest-studietid, tildeles efter alder. Studerende skal have været medlem af en fagforening under PKA’s fagområde i mindst seks måneder.

Lejlighederne tildeles efter medlemsanciennitet, dvs. hvor mange år ansøgeren har været medlem af pensionskassen.

For medlemmer, der har været udtrådt af pensionskassen, regnes medlemsancienniteten fra datoen for den seneste optagelse i pensionskassen.

Ledige studieboliger tildeles boligsøgende i rækkefølgen:

 1. Studerende og elever tilknyttet alle faggrupper under PKA*
 2. Studerende børn af medlemmer i pensionskasserne under PKA, først-til-mølle

*Tilbydes efter længst rest-studietid, og for boligsøgende med samme rest-studietid, tildeles efter alder. Studerende skal have været medlem af én af følgende foreninger eller deres ungdomsorganisationer i mindst seks måneder:

 • Danske Bioanalytikere
 • Danske Fysioterapeuter
 • Dansk Lægesekretærforening
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Radiograf Rådet
 • Ergoterapeutforeningen
 • HK/kommunal
 • Jordemoderforeningen
 • Kost & Ernæringsforbundet
 • Socialpædagogisk Landsforbund

Ansøger du en af studieboligerne, skal du uploade et studietjekskema, når du ansøger.

Læs mere om PKA's studieboliger.

Ejendomme, der ejes af flere pensionskasser

Ejendommene er ofte ejet af en eller flere pensionskasser med forskellige andele. En fordelingsnøgle danner grundlag for, hvor mange lejemål den enkelte pensionskasse har fortrinsret til, og ud fra fordelingsnøglen går fortrinsretten på skift mellem pensionskasserne.

Når boligen annonceres for de fortrinsberettigede kan du se, hvilken pensionskasse, der har fortrinsret. Din chance for at få tildelt en lejlighed er størst, når din pensionskasse har fortrinsret, men du kan også søge lejligheder, der er med fortrinsret til andre pensionskasser.

 

Lejligheder

På siderne for de enkelte boliger finder du information om månedlig husleje, depositum, forudbetalt leje m.v. Der er også oplyst, om boligen er sat i stand, eller om den overtages som beset.

Overtages boligen som beset, kan der være en vedligeholdelseskonto, og saldoen vil da være oplyst.

Hvis der står, at boligen sættes i stand for egen regning ved fraflytning, betyder det, at boligen skal afleveres i samme stand som ved indflytningen. Du skal derfor regne med en eller anden form for istandsættelse, uanset hvor lang tid du har boet i boligen.

Dit medlemskab hos PKA

Aktive og hvilende medlemmer er ligestillede, når ledige boliger tildeles. Eventuelle perioder, hvor der ikke er blevet indbetalt til pensionskassen, fratrækkes ancienniteten, og har medlemmet været hvilende medlem i mere end 5 år, nulstilles den.

Et hvilende medlem er et medlem, som hverken indbetaler til eller modtager midler fra pensionskassen. Derfor anses pensionister ikke som hvilende medlemmer.

For medlemmer, der har været udtrådt af pensionskassen, regnes medlemsancienniteten fra datoen for den seneste optagelse i pensionskassen.
Ved overførsel af medlemskab i forbindelse med pensionskasseskift mellem pensionskasser under PKA, medregnes den samlede medlemsanciennitet optjent i de to pensionskasser ved tildeling af ledig bolig. Anciennitet i forbindelse med overførsler fra pensionskasseordninger uden for PKA medregnes ikke.

Få svar på dine spørgsmål i vores hjælpecenter

Vi vil gerne gøre din boligsøgning så nem og effektiv som muligt. Men vi ved også, at der kan være mange ting at holde styr på i processen. I vores hjælpecenter kan du derfor  finde svar på dine spørgsmål til blandt andet:

Vores team af udlejningskonsulenter sidder også klar til at hjælpe dig på både telefon og e-mail. Du er altid velkommen til at kontakte os.