Forretningsvilkår for Findbolig

Nærværende forretningsvilkår gælder for udlejere, der anvender Findbolig.nu og fx administrerer ventelister eller annoncerer ledige udlejningsboliger, og for boligsøgende, der fx skriver sig på venteliste til og ansøger boliger på Findbolig.nu.

Findbolig.nu ejes og drives af DEAS, og navnet anvendes således som synonym for DEAS A/S i relation til alle de serviceydelser, der tilbydes via internetportalen www.findbolig.nu.

Sammen med den til enhver tid gældende prisinformation er vilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og Findbolig.nu. For kunder med STOR-abonnementer eller boligtildeling med fortrinsret gælder herudover de særskilte ordrebekræftelser/kundeaftaler, der aftales for sådanne kundeforhold.

Oprettelse af profiler (logins) på Findbolig.nu

Når du opretter en profil på Findbolig.nu, hvad enten der er tale om en boligsøgende eller en udlejer som privatperson eller som virksomhed, indgår du en aftale om at blive bruger af de serviceydelser, som udbydes af Findbolig.nu.

Aftalens parter er brugeren (den person eller virksomhed, der opretter profilen) og DEAS. Brugeren er i enhver henseende ansvarlig for overholdelse af vilkårene for brug af hjemmesiden www.findbolig.nu, herunder ansvarlig for at betale for samtlige serviceydelser, der rekvireres fra brugerens profil.

Ved oprettelse af en profil skal brugeren oplyse brugerens navn, adresse (folkeregisteradresse), telefonnummer og e-mail-adresse. Virksomheder, der oprettes som brugere, skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nr.

Ved ændringer i adresse, telefonnummer, e-mail-adresse mv. har brugeren pligt til at opdatere sin profil på www.findbolig.nu, så alle stamdata altid er korrekte.

Vedrørende oprettelse af udlejerprofil

Det er kun tilladt at oprette en udlejerprofil, hvis du er myndig. Findbolig.nu kan kræve at få oplyst dit CPR-nr. til brug for validering af myndighedskravet.

Profilen på Findbolig.nu og de annoncer, som du indrykker på hjemmesiden, er personlige, og profilen må ikke overdrages til andre hverken ved salg, udlejning eller på anden vis. Misbruges dette vilkår, spærres dit login uden varsel, så du ikke længere kan benytte din profil og Findbolig.nu's serviceydelser.

Særlige forhold vedrørende personlige oplysninger i forbindelse med medlemsannoncer og ventelisteopskrivninger

På Findbolig.nu kan du som boligsøgende skrive dig på venteliste til en lang række boliger, der tilhører forskellige pensionsselskaber og boligejere eller tildeles af indstillingsudvalg samt ansøge om at komme i betragtning til ledige boliger, der er tilgængelige for pensionskassernes medlemmer. Reglerne for at skrive sig på venteliste eller ansøge om at komme i betragtning til disse medlemsboliger fastsættes alene af de pågældende pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg. Du vil derfor blive bedt om at besvare nogle spørgsmål i forbindelse med din ansøgning og opskrivning på venteliste. Det er de pågældende pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg, der bestemmer, hvilke spørgsmål du skal besvare.

Når du skriver dig på venteliste og/eller søger boliger hos de pågældende pensionsselskaber, boligejere eller indstillingsudvalg, accepterer du,

 • at dine oplysninger, herunder dit personnummer, videregives til de pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg, der har ansvaret for indstillingen/tildeling til de boliger, du har søgt,
 • at det er dit eget ansvar at sikre, at de afgivne oplysninger altid er korrekte,
 • at pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg eller de administratorer, de har antaget, behandler oplysningerne og vurderer, om du er berettiget til at modtage boligtilbud samt hvilken placering, du skal have på en evt. ventelisteliste, og
 • at de berørte pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg har lov til at kontrollere de oplysninger, du har afgivet.
  Det er dig som boligsøgende, der er ansvarlig for at vedligeholde dine personlige oplysninger, ligesom ansvaret for verificering af dine oplysninger påhviler de enkelte pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg. Findbolig.nu er derfor ikke ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.

Oplysningerne vil aldrig blive videregivet uden dit samtykke til andre end de pensionsselskaber, boligejere, indstillingsudvalg og deres administratorer, som du har søgt bolig hos.

Du kan til enhver tid selv slette alle de oplysninger, vi har registreret om dig, ved at slette din profil på www.findbolig.nu.

Vil du vide mere? Læs vores privatlivspolitik for behandling af dine personoplysninger på www.deas.dk/privatlivspolitik.

Elektronisk kommunikation

Ved oprettelse af en profil indgår du som bruger samtidigt en aftale med Findbolig.nu om elektronisk kommunikation, så alle meddelelser fra Findbolig.nu til din brugerprofil kan sendes til den e-mail-adresse, som du har registreret på din profil.

Meddelelser mv., du modtager på den oplyste e-mail-adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til betalings-, accept- og klagefrister, som hvis meddelelsen var sendt med almindelig post.

Fortrydelsesret for forbrugere

Som forbruger kan du i visse tilfælde fortryde din bestilling af serviceydelser i 14 dage efter, at bestillingen er blevet bekræftet.

Accepterer du ved bestillingen, at Findbolig.nu leverer serviceydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører fortrydelsesretten dog allerede, når Findbolig.nu begynder leveringen af serviceydelsen.

For langt de fleste ydelsers vedkommende – herunder diverse abonnementer, SMS-advisering og andre tillægsydelser – gælder det, at ydelsen leveres i umiddelbar tilknytning til, at brugeren bestiller og betaler den. Herefter kan ydelsen ikke tilbageleveres, hvilket betyder, at der ikke længere gælder fortrydelsesret for leverancen.

Særskilt for køb af annonceklip gælder følgende, hvis du er forbruger:

På Findbolig.nu kan du købe annonceklip enkeltvis og i rabatpakker med flere annonceklip. Ved køb af annonceklip indsættes de på din annoncekonto, hvorfra der trækkes et klip, hver gang du indrykker en annonce. Når du har købt annonceklippene enkeltvist, kan du fortryde købet i op til 14 dage, efter de er indsat på din annoncekonto. Hvis et annonceklip er brugt, kan købet ikke længere fortrydes, også selvom de 14 dage ikke er gået.

Hvis du har købt en rabatpakke med flere annonceklip, kan købet fortrydes i op til 14 dage efter modtagelse, så længe ingen af klippene i pakken er brugt. Såfremt du bruger ét eller flere klip fra rabatpakken, kan købet ikke længere fortrydes.

Hvis du som bruger ikke er forbruger, har du ingen fortrydelsesret.

Øvrige vilkår for brug af Findbolig.nu

Sikkerhedspolitik

Alle servere, som benyttes til opbevaring af personlige oplysninger afgivet ved tilmelding til Findbolig.nu, er placeret hos Findbolig.nu c/o DEAS.

Personlige oplysninger

Når du tilmelder dig som annoncør eller boligsøgende på Findbolig.nu, bliver de oplysninger, som du afgiver ved oprettelsen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for dig, betroede medarbejdere hos DEAS samt medarbejdere og administratorer hos de pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg, som du skriver dig op hos, jf. afsnittet om Særlige forhold vedrørende personlige oplysninger i forbindelse med medlemsannoncer og ventelisteopskrivninger. Findbolig.nu videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.

Det er dit ansvar, at dine personlige oplysninger til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige oplysninger ved at logge ind på www.findbolig.nu.

Behandling af oplysninger

Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Dine personlige oplysninger bruger vi bl.a. i følgende sammenhænge:

 • Når du logger dig ind på www.findbolig.nu.
 • Når du ansøger om at komme i betragtning til en bolig.
 • Når din tilknytning til en pensionskasse eller et pensionsselskab kontrolleres.
 • Når du skriver dig på venteliste til boliger.
 • Når du erhverver en af Findbolig.nu's ydelser.
 • Når du indrykker en annonce.

Oplysninger om annoncører og de handlinger, annoncørerne foretager på Findbolig.nu, opbevares så længe, som det er nødvendigt for, at Findbolig.nu kan opfylde sine forpligtelser over for dig og de forpligtelser, som Findbolig.nu er underlagt i henhold til lovgivningen, herunder reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven, eller i tilfælde, hvor annoncører foretager sig aktiviteter via Findbolig.nu, som er i strid med gældende dansk lovgivning.

Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om ind logning og erhvervelse af ydelser. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer eller profiler. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med udvikling og forbedring af Findbolig.nu.

Vil du vide mere? Læs vores privatlivspolitik for behandling af dine personoplysninger på www.deas.dk/privatlivspolitik.

Ajourføring af oplysninger

Vi foretager periodisk kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores database er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Betaling over Internet

Enhver form for onlinebetaling af ydelser på Findbolig.nu sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og Findbolig.nu, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et hængelås-ikon, hvor låsen er lukket. Findbolig.nu har en indløsningsaftale med PBS, hvilket indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden på Findbolig.nu, og for at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger, gemmer vi ikke disse oplysninger. Vi tager imod følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron, JCB Card og Maestro.

Cookies

Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. Store dele af Findbolig.nu er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Hvis du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan Findbolig.nu ikke benyttes fuldt ud. Se venligst din browsermanual for yderligere oplysninger, eller 'Hjælp'-funktionen i browseren for at læse mere om disse funktioner. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du muligvis ikke anvende de elektroniske blanketter på hjemmesiden fuldt ud.

Udsendelse af e-mails til dig

Findbolig.nu forbeholder sig ret til at sende e-mails til dig i forbindelse med ændringer af servicer, ændringer af vilkår og nye tiltag på Findbolig.nu. Ligeledes forbeholder Findbolig.nu sig ret til at sende e-mails med brugerundersøgelser og lignende. E-mails fra Findbolig.nu kan indeholde informationer om servicer og ydelser, der tilbydes fra tredjemandsleverandører såvel som samarbejdspartnere. Din e-mail-adresse vil dog under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjemand. Til professionelle udlejere og administrationsfirmaer, der annoncerer på Findbolig.nu, forbeholder Findbolig.nu sig retten til lejlighedsvis at sende postomdelt informations- eller reklamemateriale vedrørende servicer forbundet med Findbolig.nu.

Support eller reklamation

Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af Findbolig.nu, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, henviser vi til support-afdelingen, som du kan kontakte på suppport@findbolig.nu.

Ansvarsfraskrivelse

Findbolig.nu påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger om e-mail-adresse og/eller telefonnummer samt andre annonceinformationer er korrekte. Findbolig.nu påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra boligsøgende til udlejer eller fra udlejer til boligsøgende skulle vise sig at være forgæves, hvad end årsagen måtte være.

Findbolig.nu er ikke erstatningsansvarlig for tab ved brugernes anvendelse af de serviceydelser, der stilles til rådighed på Findbolig.nu. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er Findbolig.nu endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til it-systemer eller ødelæggelse/beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Findbolig.nu, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Findbolig.nu.
 • Lovindgreb.
 • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
 • Strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Findbolig.nu selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Findbolig.nu.
 • Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Findbolig.nu's kontrol.
 • Misligholdelse

Findbolig.nu forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, hvis du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til Findbolig.nu, så du kan få vejledning i og forklaring af korrekt brug af Findbolig.nu.

Ophavsret

DEAS forbeholder sig fuld ophavsret til alt materiale og alle informationer på www.findbolig.nu med forbehold for de informationer, der findes i de individuelle boligannoncer. Informationer, tekster og oplysninger på denne hjemmeside må hverken kopieres, videregives eller anvendes offentligt uden skriftlig accept fra DEAS.

Ændring af vilkår

Findbolig.nu forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår samt priserne på de enkelte serviceydelser.