Pensionskassen for Farmakonomer

Pensionskassen har anvisningsret til en række ejendomme i Hovedstadsområdet og Svendborg. Er du medlem af Pensionskassen for Farmakonomer, eller har du en anden tilknytning til pensionskassen, kan du skrive dig på venteliste til boligerne.

Du kan skrive dig på venteliste, hvis du er:

  • Medlem af Pensionskassen for Farmakonomer
  • Ansat i Pensionskassen for Farmakonomer
  • Invalidepensionist
  • Farmakonom-elev
  • Barn af medlem, der er fyldt 18 år og endnu ikke er fyldt 24, på det tidspunkt boligen bliver tilbudt

 

Værd at vide om PKA's lejeboliger

Hos PKA tilbydes boligerne, når de bliver ledige, frem for opskrivning på en traditionel venteliste. Alle PKA-medlemmer kan ansøge PKA's ledige lejeboliger. Er du barn af et PKA medlem kan du også få fortrinsret til PKA's studieboliger.
Det er en fordel, at du besøger lejlighederne inden du søger, så du ved om de lever op til dine krav og forventninger til en ny bolig.

Du kan altid se, hvornår der er fremvisning af boligerne, da der er oplyst dato og tidspunkt ud for hvert ledigt lejemål. Er der ikke en fast dag for fremvisning, er telefonnummer og træffetid på varmemesteren oplyst, så du selv kan ringe og lave en aftale.
Personligt brug og bopælspligt
Lejlighederne kan kun søges til dig selv.

Tilbydes du en lejlighed, har du pligt til selv at bo i den, dvs. du skal have fast bopæl på adressen. Derudover skal du være tilmeldt folkeregisteret på adressen, og tilmeldingen skal ske senest én måned efter overtagelsesdatoen. Omgåelse medfører ophævelse af lejekontrakten.

Hvor mange må bo i lejligheden?
Lejligheden må højst bebos af én voksen pr. værelse. I etværelses-lejligheder, der er større end 45 m2, er det tilladt for to voksne at bebo lejemålet.

Der er ingen begrænsning for, hvor stor en lejlighed du kan søge/bebo.

Lejekontrakt
Lejligheden tildeles dig som medlem, og kun dit navn anføres i lejekontrakten. Har du en ægtefælle/samlever kan hans/hendes navn ikke anføres i lejekontrakten. Ved opløsning af ægteskab/samliv, gælder reglerne i lejeloven om andres overtagelse af lejemål.
Du ændrer din status fra aktiv til passiv søgende på 'Min side' og 'Mine ventelister'.
Din profil på Findbolig er personlig, og du kan derfor hverken skrive dig på venteliste eller ansøge om boliger på vegne af andre.
Er du barn af et PKA-medlem, kan du få fortrinsret til pensionskassens ledige boliger, som beskrevet i tildelingsreglerne.

For at ansøge ledige boliger hos PKA, skal du ansøge på samme måde som PKA-medlemmer gør, men det er vigtigt, at du opretter din egen personlige brugerprofil her på Findbolig.

Om det er tilladt at have husdyr står under de specifikke bolig- og ejendomsannoncer.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Findbolig.

Du kan også nemt finde svar i hjælpecenteret.