Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Boliggarantibevis

Er du beboer i Frederiksberg Boligfond har du mulighed for at købe et ’boliggarantibevis’ ved fraflytning. Garantibeviset sikrer dig mulighed for at kunne vende tilbage til Frederiksberg Boligfond inden for tre år fra bevisets udstedelsesdato. Beviset giver dig mulighed for at få tildelt en tilsvarende bolig, som du fraflytter, eller en anden bolig med færre rum.

Boliggarantibeviset koster 750 kr. og skal være udstedt inden, du fraflytter boligen.

Boliggarantibeviset kan først udstedes ved din opsigelse

Opfylder du ovennævnte krav til opnåelse af boliggarantibevis, skal du i forbindelse med din opsigelse af lejemålet kontakte ejendomsadministrator DEAS på e-mail: admteam7@deas.dk.

Boliggarantibeviset er gældende tre år fra udstedelsesdatoen.

Gør brug af boliggarantibeviset via Findbolig

Ønsker du at vende tilbage til Frederiksberg Boligfond efter din fraflytning og dermed gøre brug af dit boliggarantibevis, skal du først rette din tilknytning til Frederiksberg Boligfond via 'Min profil', så du er tilknyttet med valgmuligheden 'Boliggarantibevis'.

Du skal herefter skrive dig på venteliste til de af fondens ejendomme, som du ønsker at vende tilbage til. Men husk, at du først skal gøre dette, når du vil bruge beviset og gerne vil flytte tilbage til en af fondens ejendomme.

Ved opskrivning vil du blive bedt om at uploade et billede/PDF af dit boliggarantibevis.

Har du ikke oprettet en tilknytning til Frederiksberg Boligfond allerede, skal du oprettet en tilknytning på ny, hvor du vælger tilknytningsmuligheden 'Boliggarantibevis'.

Du får højst tre tilbud om en bolig, og gør du ikke brug af et af disse tilbud, bortfalder garantien uden yderligere meddelelse.

Desto flere ejendomme, du skriver dig op til, desto større chance er der for, at du får tilbudt en bolig. 

Hvilke boliger kan jeg få tilbudt med boliggarantibeviset?

Du kan maksimalt få tilbudt en bolig af samme størrelse, som den du fraflytter. Dog skal de af Frederiksberg Boligfonds vedtagne regler for boligstørrelse i forhold til husstandens størrelse, anvisningsbegrænsninger til enkelte ejendomme eller boligtyper o.l. respekteres.

Der kan være perioder og tilfælde, hvor det ikke vil være muligt at anvise en bestemt type bolig eller boliger i en bestemt ejendom. Det kan eksempelvis være fordi, der er en aftale med Frederiksberg Kommune om udlejning, at et større byggeprojekt er i gang, eller hvis der er tale om en boligtype, som kun sjældent bliver ledig.

Hvad sker der, hvis jeg ikke bruger boliggarantibeviset inden for fristen?

Bruger du ikke boliggarantibeviset inden for tre år efter udstedelsesdatoen, annulleres beviset, og du kan ikke efterfølgende bruge det.

Betingelser for boliggarantibeviset

  • Boliggarantibeviset er personligt. Det vil sige, at det kun kan udstedes til den, der er kontrakthaver på det pågældende lejemål og ikke kan overdrages til andre.
     
  • Boliggarantibeviset er gyldigt i tre år fra udstedelsesdatoen.

 

PFA Pension

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra fondens forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.