Overdragelse af lejebolig: Her er dine muligheder

Bor du til leje, og ønsker du at overdrage din bolig til en anden, kan du gøre det på én af følgende tre måder:

  • Bytte
  • Fremleje
  • Overtagelse
 

Bytte af lejebolig

Har du boet i en lejebolig i tre år, kan du bytte den med en anden lejer, som også har bytteret. Muligheden gælder ikke beboere i andelsboliger.

Der er ingen opsigelsesperiode, men du skal aflevere boligen på samme måde, som hvis du havde sagt den op og var flyttet. Det vil sige, at boligen skal sættes i stand, inden den nye lejer flytter ind. Du skal også afregne depositum, varme m.v. med din udlejer.

Vær opmærksom på, at din udlejer kan vælge at modernisere din lejlighed i forbindelse med et bytte, og at den fremtidige leje derfor kan blive højere end den, du selv betaler. Der findes særlige regler for dette, som du kan få hos din udlejer.

Både din og den kommende lejers udlejer skal godkende byttet. Hvis byttet ikke følger lejelovens regler, kan udlejerne sige nej til, at I må bytte.

 

Fremleje af lejebolig

Du har som lejer, i særlige tilfælde, ret til at fremleje din bolig. Fremlejen skal følge lejelovens regler, hvilket betyder, at:

  • du kan fremleje boligen i højst 2 år
  • du kan fremleje boligen, hvis du er midlertidigt væk på grund af arbejde i udlandet, studieophold, sygdom, midlertidig forflyttelse eller uddannelse
  • du skal kunne dokumentere over for udlejer, at fraværet er midlertidigt, fx med kopi af en ansættelseskontrakt, et studiebevis e.l.

Du kan også fremleje din bolig delvist, dvs. leje et eller flere værelser ud og selv bo i den øvrige del af boligen. Du skal være opmærksom på, at du højst må fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum.

Læs mere om reglerne for fremleje her.

 

Overtagelse af lejemål

Din familie eller pårørende kan i nogle tilfælde overtage dit lejemål, hvis du fraflytter som følge af fx skilsmisse, separation, ophævelse af husstandsfællesskab, indflytning på plejehjem eller død.

Separation/skilsmisse

Ved separation eller skilsmisse afgør Statsforvaltningen, hvem af jer, der kan fortsætte lejemålet. Den af jer, der bliver boende, overtager lejemålet og alle forpligtelser uden ændringer. Udlejer kan ikke modsætte sig sådan et lejerskifte, men skal have besked hurtigst muligt.

Ophævelse af husstandsfællesskab

Har I haft fælles husstand i mindst to år og ophæver samlivet, kan I aftale indbyrdes, hvem af jer, der skal have ret til at fortsætte lejemålet, hvis lejemålet har tjent som fælles bolig. Kan I ikke blive enige om det, kan der ved en dom blive taget stilling til, hvem af jer der kan fortsætte lejeforholdet. Det sker dog kun, når der er særlig grund til dette, herunder specielt hvis I har mindreårige børn, der skal tages hensyn til.

Plejehjem/død

Hvis du dør eller flytter på plejehjem, i beskyttet bolig e.l., har din ægtefælle ret til at blive boende. Din ægtefælle overtager lejeaftalen og fortsætter på uændrede vilkår. Det indebærer bl.a., at din ægtefælle også hæfter for eventuelle restancer m.v.

Retten til at overtage lejligheden gælder ikke kun gifte par, men også personer, der har haft fælles husstand i mindst to år umiddelbart før dødsfaldet eller flytningen. Den fælles husstand skal kunne dokumenteres. Udlejer kan ikke modsætte sig lejerskiftet, men skal have besked hurtigst muligt.