Komplet guide til fremleje af lejebolig

Som lejer har du ret til at fremleje et værelse eller hele din lejebolig. Du skal dog opfylde visse krav. Vi har samlet et overblik over reglerne og retningslinjerne til dig her.

Du har som lejer ret til at fremleje hele din lejebolig i op til to sammenhængende år, hvis:

  • Du kan oplyse om, at din fremleje er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, udstationering, studieophold eller lignende.
  • Lejligheden ikke bliver beboet af flere end to personer pr. beboelsesrum.
 

Kan min udlejer modsætte sig, at jeg fremlejer min lejlighed?

Din udlejer kan godt modsætte sig, at du fremlejer din lejlighed, hvis:

  • Ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder, eller
  • Det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller
  • Udlejeren ellers har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet
 

Lejekontrakten ved fremleje

Du skal selv udarbejde en skriftlig fremlejekontrakt med din fremlejetager, og din udlejer skal have en kopi af fremlejekontrakten. Vi har skrevet en guide, der hjælper dig med at forstå og udfylde lejekontrakten: Alt du som udlejer skal vide om lejekontrakten.

 

Det skal du huske i kontrakten

  • Tag udgangspunkt i din egen lejekontrakt og tilpas den ved fx at krydse af i "Lejeforholdet er et fremlejeforhold" i § 1.
  • Husk at skrive den nøjagtige lejeperiode - du må maksimal fremleje din bolig i to sammenhængende år.
 

Hvad med opsigelsen?

En fremlejekontrakt er tidsbegrænset, da den maksimalt kan strække sig over to sammenhængende år. Tidsbegrænsede lejekontrakter er i udgangspunktet uopsigelige. Du kan dog godt aftale et opsigelsesvarsel med din fremlejetager. Dette skal anføres i lejekontraktens § 11 om særlige vilkår for at være gældende.

Overvej fordele og ulemper ved at lave denne opsigelsesmulighed. Med en opsigelsesmulighed har du som fremlejer mulighed for at vende tilbage til lejemålet før tid, men fremlejetager har samtidig også mulighed for at forlade lejemålet før tid.

 

Du beholder ansvaret

Det er stadig dig som lejer, der står med ansvaret overfor din udlejer, og ikke din fremlejetager. Det betyder, at du fortsat har ansvar for, at lejen bliver betalt, at reglerne overholdes, og at boligen ikke vanrøgtes eller misligholdes.

Spørgsmål og svar om fremleje af lejebolig

Mange tror at fremleje og tidsbegrænset leje er det samme. Ganske rigtigt er fremleje tidsbegrænset, men der er stadig forskel på de to. Fremleje er, når du lejer en bolig - eller dele af en bolig - ud, som du selv lejer.

Tidsbegrænset leje er når du for en begrænset periode ønsker at leje en bolig ud, som du selv ejer.

Hvis du overvejer at udleje via fx Airbnb, skal du have godkendelse fra din udlejer. Ellers er der tale om ulovlig fremleje, og du kan risikere, at udlejer ophæver din lejekontrakt.