Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Ventelisteregler

Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet på venteliste til en almen bolig.

Din opskrivning på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages til andre.
Ønsker din ægtefælle/samlever også at stå på ventelisten, skal hun/han derfor også skrives op. Hvis din ægtefælle dør eller flytter på plejehjem, kan hans/hendes placering på ventelisten overdrages til dig. Derimod kan man ikke arve sine forældres ventelisteplads eller medlemsnummer.

Lejlighederne udlejes i henhold til den almene lovgivning.

Hvem får tilbudt en ledig bolig

Ventelisten fungerer på den måde, at den boligsøgende, der har stået længst på ventelisten, får den ledige bolig, hvis vedkommende opfylder de fastlagte krav for at få den pågældende bolig.
Med andre ord, er det din anciennitet på ventelisten, der er afgørende for, om du får boligen.
Akut boligbehov har derfor ingen indflydelse på ventetiden.

To ventelister

Frydenhøjparken er en almen boligforening og har derfor to ventelister.

Kommunens ret til at anvise

Kommunen anviser til 25% af de ledige lejemål.

Aktiv/passiv boligsøgende

Du kan stå som enten aktiv eller passiv søgende på ventelisten. Aktiv søgende betyder, at du modtager tilbud om bolig, så snart det bliver din tur.
Passiv betyder, at du optjener anciennitet men ikke modtager tilbud, før du selv ændrer din status til aktiv boligsøgende igen.

Frydenhøjparken

Venteliste

Find boliger og skriv dig på venteliste.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.