Vilkår

Senest opdateret 13/5-2024

Nærværende vilkår gælder for alle brugere (boligsøgende, udlejere og administratorer), der anvender Findbolig.

Findbolig.nu ejes og drives af DEAS, og navnet anvendes således som synonym for DEAS A/S i relation til alle de serviceydelser, der tilbydes via internetportalen www.findbolig.nu.

Sammen med den til enhver tid gældende prisinformation er vilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og Findbolig.

Oprettelse af profiler (logins) på Findbolig

Når du opretter en profil på Findbolig, hvad enten der er tale om en boligsøgende eller en udlejer som privatperson eller som virksomhed, indgår du en aftale om at blive bruger af de serviceydelser, som udbydes af Findbolig.

Aftalens parter er brugeren (den person eller virksomhed, der opretter profilen) og DEAS. Brugeren er i enhver henseende ansvarlig for overholdelse af vilkårene for brug af hjemmesiden www.findbolig.nu, herunder ansvarlig for at betale for samtlige serviceydelser, der rekvireres fra brugerens profil.

For at blive inviteret til fremvisninger, skal du som bruger ved oprettelse af en profil oplyse navn, adresse (folkeregisteradresse), telefonnummer og e-mail-adresse. Virksomheder, der oprettes som brugere, skal endvidere oplyse virksomhedens CVR-nr. Har vi ikke de rette oplysninger, kan vi ikke invitere dig til fremvisning.

Ved ændringer i adresse, telefonnummer, e-mail-adresse mv. har brugeren pligt til at opdatere sin profil på www.findbolig.nu, så alle stamdata altid er korrekte.

Vedrørende oprettelse af udlejerprofil

Det er kun tilladt at oprette en udlejerprofil, hvis du er myndig. Findbolig kan kræve at få oplyst dit CPR-nr. til brug for validering af myndighedskravet.

Profilen på Findbolig og de annoncer, som du indrykker på hjemmesiden, er personlige, og profilen må ikke overdrages til andre hverken ved salg, udlejning eller på anden vis. Misbruges dette vilkår, spærres dit login uden varsel, så du ikke længere kan benytte din profil og Findbolig's serviceydelser.

Vedrørende professionelle udlejere og administratorer

Som professionel udlejer på Findbolig, er du underlagt visse retningslinjer for at sikre overholdelse af GDPR og forhindre misbrug af platformen. Alle administratorer og professionelle udlejere skal angive firmanavn, telefonnummer og e-mailadresse på deres profil. Det er et krav, at mindst firmanavnet og én af de to kontaktoplysninger vises for boligsøgende, så de kan komme i kontakt med den person, der håndterer udlejningen, hvis der er spørgsmål.

Særlige forhold vedrørende personlige oplysninger i forbindelse med medlemsannoncer og ventelisteopskrivninger

På Findbolig kan du som boligsøgende skrive dig på venteliste til en lang række boliger, der tilhører forskellige pensionsselskaber og boligejere eller tildeles af indstillingsudvalg samt ansøge om at komme i betragtning til ledige boliger, der er tilgængelige for pensionskassernes medlemmer. Reglerne for at skrive sig på venteliste eller ansøge om at komme i betragtning til disse medlemsboliger fastsættes alene af de pågældende pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg. Du vil derfor blive bedt om at besvare nogle spørgsmål i forbindelse med din ansøgning og opskrivning på venteliste. Det er de pågældende pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg, der bestemmer, hvilke spørgsmål du skal besvare.

Når du skriver dig på venteliste og/eller søger boliger hos de pågældende pensionsselskaber, boligejere eller indstillingsudvalg, accepterer du,

 • at dine oplysninger, herunder dit personnummer, videregives til de pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg, der har ansvaret for indstillingen/tildeling til de boliger, du har søgt,
 • at det er dit eget ansvar at sikre, at de afgivne oplysninger altid er korrekte,
 • at pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg eller de administratorer, de har antaget, behandler oplysningerne og vurderer, om du er berettiget til at modtage boligtilbud samt hvilken placering, du skal have på en evt. ventelisteliste, og
 • at de berørte pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg har lov til at kontrollere de oplysninger, du har afgivet.

Det er dig som boligsøgende, der er ansvarlig for at vedligeholde dine personlige oplysninger, ligesom ansvaret for verificering af dine oplysninger påhviler de enkelte pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg. Findbolig er derfor ikke ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.

Oplysningerne vil aldrig blive videregivet uden dit samtykke til andre end de pensionsselskaber, boligejere, indstillingsudvalg og deres administratorer, som du har søgt bolig hos.

Du kan til enhver tid selv slette alle de oplysninger, vi har registreret om dig, ved at slette din profil på www.findbolig.nu.

Ansvar for korrekt svar på boligtilbud

Som boligsøgende på Findbolig har du adgang til hjemmesiden på tværs af flere enheder og browsere. Det er dit ansvar at sikre, at det svar, du giver på et boligtilbud er korrekt, og at svaret registreres korrekt under “Min side>Mine boligtilbud”. Dit svar kan påvirke både din placering på ventelisten og din anciennitet, hvorfor det er vigtigt, du sikrer dig, at dette registreres korrekt. Hvis et svar ikke registreres korrekt, er det dit ansvar som boligsøgende - inden for svarfristen på boligtilbuddet - at kontakte den relevante udlejer (informationer findes på boligtilbuddet) og få dem til at registrere dit svar.

Hvis din henvendelse sker uden for udlejerens åbningstid, opfordres du til straks at sende udlejeren en besked (via Findbolig eller på mail) om, at dit svar ikke kan registreres korrekt, samt angive, hvilket svar du ønsker. Det er altid udlejeren, der bestemmer, om denne henvendelse tages i betragtning.

Elektronisk kommunikation

Ved oprettelse af en profil indgår du som bruger samtidigt en aftale med Findbolig om elektronisk kommunikation, så alle meddelelser fra Findbolig til din brugerprofil kan sendes til den e-mail-adresse, som du har registreret på din profil.

Meddelelser mv., du modtager på den oplyste e-mail-adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til betalings-, accept- og klagefrister, som hvis meddelelsen var sendt med almindelig post.

Markedsundersøgelser om lejeboligmarkedet

Som bruger af Findbolig vil du regelmæssigt modtage markedsundersøgelser om lejeboligmarkedet. Disse kan omhandle dine forventninger til fremtiden, ønsker til din kommende bolig, samt markedsundersøgelser om dine ønsker til nye funktioner på Findbolig eller lejeboligmarkedet generelt. Undersøgelserne sendes til din Findbolig-indbakke og indeholder et link til undersøgelsen. Deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Fortrydelsesret for forbrugere

Som forbruger kan du i visse tilfælde fortryde din bestilling af serviceydelser i 14 dage efter, at bestillingen er blevet bekræftet.

Accepterer du ved bestillingen, at Findbolig leverer serviceydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører fortrydelsesretten dog allerede, når Findbolig begynder leveringen af serviceydelsen.

For langt de fleste ydelsers vedkommende – herunder diverse abonnementer, SMS-advisering og andre tillægsydelser – gælder det, at ydelsen leveres i umiddelbar tilknytning til, at brugeren bestiller og betaler den. Herefter kan ydelsen ikke tilbageleveres, hvilket betyder, at der ikke længere gælder fortrydelsesret for leverancen. 

Hvis du som bruger ikke er forbruger, har du ingen fortrydelsesret.

Fortrydelsesret ved fremhævet bolig

Vores fortrydelsesret gælder ikke for tjenesten, hvor en udlejer vælger at få deres bolig fremhævet på Findbolig. Når en udlejer vælger at fremhæve deres bolig, bekræfter de samtidig, at betalingen på 95 kr. for 14 dages fremhævelse ikke refunderes, uanset om boligen bliver udlejet før udløbet af de 14 dage.

Priser og betaling

Findbolig er en gratis platform, hvor udlejere kan annoncere deres boliger uden omkostninger. Dog kan der være enkelte udlejere, der kræver en årlig betaling for opskrivning på deres ventelister. På disse udlejeres ventelisteopskrivninger vil det tydeligt fremgå, at den konkrete udlejer kræver en betaling for aktiv opskrivning.

Når du benytter en betalingstjeneste, vil du have mulighed for at gennemgå og acceptere betalingsbeløbet, inklusive eventuel moms, før købet gennemføres. Vores priser er angivet i danske kroner. Betalinger til os er ikke refunderbare, og det er dit ansvar at betale rettidigt. Manglende betaling kan medføre begrænsninger i din adgang til de enkelte udlejere, der kræver en årsbetaling.

Øvrige vilkår for brug af Findbolig

Sikkerhedspolitik

Alle servere, som benyttes til opbevaring af personlige oplysninger afgivet ved tilmelding til Findbolig, er placeret hos Findbolig.nu c/o DEAS i Danmark.

Personlige oplysninger

Når du tilmelder dig som annoncør eller boligsøgende på Findbolig, bliver de oplysninger, som du afgiver ved oprettelsen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for dig, betroede medarbejdere hos DEAS samt medarbejdere og administratorer hos de pensionsselskaber, boligejere og indstillingsudvalg, som du skriver dig op hos, jf. afsnittet om Særlige forhold vedrørende personlige oplysninger i forbindelse med medlemsannoncer og ventelisteopskrivninger. Findbolig videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.

Det er dit ansvar, at dine personlige oplysninger til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige oplysninger ved at logge ind på www.findbolig.nu.

Behandling af oplysninger

Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Dine personlige oplysninger bruger vi bl.a. i følgende sammenhænge:

 • Når du logger dig ind på www.findbolig.nu.
 • Når du ansøger om at komme i betragtning til en bolig.
 • Når din tilknytning til en pensionskasse eller et pensionsselskab kontrolleres.
 • Når du skriver dig på venteliste til boliger.
 • Når du erhverver en af Findbolig's ydelser.
 • Når du indrykker en annonce.

Oplysninger om annoncører og de handlinger, annoncørerne foretager på Findbolig, opbevares så længe, som det er nødvendigt for, at Findbolig kan opfylde sine forpligtelser over for dig og de forpligtelser, som Findbolig er underlagt i henhold til lovgivningen, herunder reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven, eller i tilfælde, hvor annoncører foretager sig aktiviteter via Findbolig, som er i strid med gældende dansk lovgivning.

Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om ind logning og erhvervelse af ydelser. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer eller profiler. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med udvikling og forbedring af Findbolig.

Ajourføring af oplysninger

Vi foretager periodisk kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores database er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Betaling over Internet

Enhver form for onlinebetaling af ydelser på Findbolig sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og Findbolig, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et hængelås-ikon, hvor låsen er lukket. Findbolig har en indløsningsaftale med PBS, hvilket indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden på Findbolig, og for at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger, gemmer vi ikke disse oplysninger. Vi tager imod følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron, JCB Card og Maestro.

Cookies

Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. Store dele af Findbolig er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Hvis du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan Findbolig ikke benyttes fuldt ud. Se venligst din browsermanual for yderligere oplysninger, eller 'Hjælp'-funktionen i browseren for at læse mere om disse funktioner. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du muligvis ikke anvende de elektroniske blanketter på hjemmesiden fuldt ud.

Udsendelse af e-mails til dig

Findbolig forbeholder sig ret til at sende e-mails til dig i forbindelse med ændringer af servicer, ændringer af vilkår og nye tiltag på Findbolig. Ligeledes forbeholder Findbolig sig ret til at sende e-mails med brugerundersøgelser og lignende. E-mails fra Findbolig kan indeholde informationer om servicer og ydelser, der tilbydes fra tredjemandsleverandører såvel som samarbejdspartnere. Din e-mail-adresse vil dog under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjemand. Til professionelle udlejere og administrationsfirmaer, der annoncerer på Findbolig, forbeholder Findbolig sig retten til lejlighedsvis at sende postomdelt informations- eller reklamemateriale vedrørende servicer forbundet med Findbolig.

Support eller reklamation

Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af Findbolig, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, henviser vi til support-afdelingen, som du kan kontakte på support@findbolig.nu.

Ansvarsfraskrivelse

Findbolig påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger om e-mail-adresse og/eller telefonnummer samt andre annonceinformationer er korrekte. Findbolig påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra boligsøgende til udlejer eller fra udlejer til boligsøgende skulle vise sig at være forgæves, hvad end årsagen måtte være.

Findbolig er ikke erstatningsansvarlig for tab ved brugernes anvendelse af de serviceydelser, der stilles til rådighed på Findbolig. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er Findbolig endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til it-systemer eller ødelæggelse/beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Findbolig, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Findbolig.
 • Lovindgreb.
 • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
 • Strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Findbolig selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Findbolig.
 • Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Findbolig's kontrol.

Misligholdelse

Findbolig forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, hvis du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til Findbolig, så du kan få vejledning i og forklaring af korrekt brug af Findbolig.

Ophavsret

DEAS forbeholder sig fuld ophavsret til alt materiale og alle informationer på www.findbolig.nu med forbehold for de informationer, der findes i de individuelle boligannoncer. Informationer, tekster og oplysninger på denne hjemmeside må hverken kopieres, videregives eller anvendes offentligt uden skriftlig accept fra DEAS.

Ændring af vilkår

Findbolig forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår samt priserne på de enkelte serviceydelser.