Alt om husdyr ifølge lejeloven

Er der forskel på, hvilket husdyr, jeg må holde? Hvad sker der, hvis jeg har et husdyr trods forbud? Vi hjælper dig til at forstå reglerne om at holde husdyr i din lejebolig.

Er husdyr tilladt i min lejebolig?

Det er op til din udlejer, om husdyr er tilladt eller ej i boligen. Din udlejer kan også lave restriktioner for, hvilke slags husdyr der i så fald er tilladt, samt hvor mange, du må holde.

Find svar i din lejekontrakt og husorden

Det skal tydeligt stå i lejekontrakten, om du som lejer må holde husdyr eller ej. Dette vil typisk stå i et særligt afsnit i lejekontrakten omhandlende husdyr. I Typeformular A10, er det § 10.

Der kan dog også være særlige regler for fx hvilke slags husdyr, du må holde, hvor mange eller hvilken race, det må være. De særlige regler skal tydeligt stå  i lejekontraktens afsnit om særlige vilkår (§ 11 i Typeformular A10).

Reglerne for husdyr kan også stå i ejendommens husorden. Skulle der ske ændringer i husorden, således at tilladelsen til at holde husdyr fjernes, betyder det dog ikke, at nuværende husdyr ikke må blive boende - men at nye husdyr ikke må flytte ind.

Hvis der er forskel på lejekontrakten og husordenen

Står der ikke de samme regler om husdyr i din lejekontrakt og husorden, er det din lejekontrakt, der er gældende.

Der er forskel på husdyr og smådyr

Ifølge lejeloven er der forskel på husdyr og smådyr, og derfor er der også forskel på, hvilke slags dyr, du må holde i din lejebolig. Et forbud mod at holde husdyr er derfor ikke det samme som et forbud mod at holde smådyr.

  • Husdyr er dyr af en større størrelse, såsom katte og hunde.
  • Smådyr er mindre dyr såsom kaniner, fisk, undulater, hamstere og lignende.

Er der forbud mod at holde husdyr i din lejebolig, kan du derfor godt holde smådyr, så længe det ikke specifikt står i hverken din lejekontrakt eller husorden, at smådyr også er forbudt. Skal et forbud mod at holde smådyr være gældende, er det nødvendigt, at det enten står tydeligt i lejekontraktens afsnit om særlige vilkår (§ 11 i Typeformular A10) eller er en del af husordenen.

Selvom det er tilladt at holde smådyr, skal de dog ikke være til gene for de andre beboere i ejendommen. Dette er reguleret i lejeloven.

Spørgsmål og svar om husdyr

Overholder du ikke et forbud mod at holde husdyr, kan du risikere, at dit lejeforhold gøres betinget eller at du får en advarsel, der i sidste ende kan føre til en opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Dette er reguleret i lejeloven.

Din udlejer kan godt forbyde dig at holde husdyr. Helt konkret kan han lave forbud mod:

  • At holde husdyr
  • At holde smådyr
  • At holde særlige husdyr (fx at kun er tilladt at holde små hunde eller katte)
  • At have besøg af husdyr
  • Antallet af husdyr

For at forbuddet er gyldigt, skal det stå i lejekontraktens afsnit om husdyr (§ 10 i Typeformular A10) eller i ejendommens husorden). Er der særlige forbud, såsom forbud mod smådyr eller besøg af dyr, skal disse stå i lejekontraktens afsnit om særlige vilkår (§ 11 i Typeformular A10).

At have et husdyr på besøg og holde husdyr er ikke det samme, og du må derfor i udgangspunktet gerne have et husdyr på besøg, selvom det ikke er tilladt for dig at holde husdyr permanent. Skulle det være forbudt at have husdyr på besøg, skal dette stå i lejekontraktens afsnit om særlige vilkår (§ 11 i Typeformular A10) eller i husordenen.

Selvom det ikke er forbudt at have husdyr på besøg, kan det dog være en svær balance at vurdere, hvor længe et husdyr må være på besøg i lejeboligen, før det anses for at husdyret er flyttet permanent ind.

Det kan derfor være en god idé at indgå en dialog med din udlejer, inden du får besøg af et husdyr.

Det kan være svært at præcisere en tidsperiode for, hvor længe, du må have et husdyr på besøg i din lejebolig. Det vil derfor være en god idé, at du og din udlejer bliver enige om en periode for, hvor længe, du må have besøg af et husdyr. På den måde er du sikker på, at du ikke overtræder forbuddet mod at holde husdyr. En overtrædelse af et forbud kan nemlig i værste tilfælde betyde, at lejeforholdet bliver ophævet.