Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Når du får et boligtilbud

Når du får et boligtilbud, finder du det på ’Min side’, når du er logget ind på findbolig.nu. Du kan også få tilbuddet på e-mail og/eller SMS afhængig af, hvad du har markeret i din profil.

Tilbuddet indeholder detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen samt om de udgifter, der skal betales inden eventuel indflytning. Bemærk: Det er også på findbolig.nu, du skal acceptere eller afslå tilbuddet.

Kom til fremvisning af boligen

Når du modtager et boligtilbud, skal du møde op til åbent hus/fremvisning og se boligen eller alternativt sende en stedfortræder, såfremt du ikke kan deltage ved fremvisning selv. Det er således en forudsætning for at få tilbudt boligen, at man selv eller en stedfortræder har set boligen. Der kan være forskel på boligerne og ved at deltage i fremvisningen ved du, hvad du siger ja til, når du accepterer boligtilbuddet.

Fortryder du en bolig

Medlemmer af P+, som har accepteret en bolig, dvs. man har fået den tilbudt og takket ja til at leje og efterfølgende fortryder, vil i en periode på 12 måneder fra tilbudsdatoen ikke komme i betragtning til boliger i P+’s ejendomme efter ventelistereglerne.

Manglende svar

Svarer du ikke på tilbuddet, bliver du sat som passiv boligsøgende og får dermed ikke boligtilbud. Du kan når som helst ændre din status til aktiv boligsøgende igen.

Husleje, depositum og andre beløb er angivet i boligtilbuddet.

Folkeregisterpligt

Når du får tildelt en bolig, har du pligt til at flytte folkeregisteradresse til lejligheden og selv bo der.

Personlig brug

Alle lejligheder er til personlig brug og kan ikke overdrages (fremlejes /lånes) til familiemedlemmer eller andre.

 

 

JØP

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra pensionskassens forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.