Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Tildelingsregler

Er du medlem af P+, eller har du anden nærmere bestemt tilknytning til pensionskassen, har du fortrinsret til pensionskassens boliger.

Venteliste

Opret en personlig profil på www.findbolig.nu for at skrive dig på ventelisten. Husk at holde dine kontakt- og adresseoplysninger opdaterede på profilen, så de altid er aktuelle.

Ventelisteregler

Du kan skrive dig på venteliste til P+’s boliger, hvis du er:

  • Medlem af P+ (tidl. DIP/JØP).
  • Ægtefællepensionist efter et P+-medlem.
  • Barn af et afdødt P+-medlem (børnepensionist t.o.m. 23 år).

Boligerne tildeles efter anciennitet - se beskrivelse nedenfor.

Medlemmer af IDA og Djøf

Medlemmer af IDA og Djøf kan søge om ledige lejligheder, der ikke i første omgang er blevet lejet ud til P+-medlemmer efter ventelistereglerne. Tildeling sker efter anciennitet i IDA og Djøf, og du får fortrinsret i 10 dage til lejligheder under fri annoncering på findbolig.nu. Ved ansøgning efter disse regler skal medlemskab og anciennitet af IDA og Djøf kunne dokumenteres.

 

JØP

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra pensionskassens forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.