Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Ventelisteregler

Alle boligsøgende kan skrive sig på Sampensions venteliste, men pensionskunder i Sampension Livsforsikring har fortrinsret til boligerne.

Når en bolig bliver ledig, tilbydes den til de første ca. 20 boligsøgende, der står øverst på ventelisten til den konkrete bolig.

Blandt de boligsøgende, der er interesserede i boligen og accepterer tilbuddet, er det kunden med den højeste ventelisteanciennitet, der får tildelt boligen.
Det er ikke muligt at overdrage anciennitet.

Vælger Sampension eller et pensionsselskab administreret af Sampension at sælge en boligejendom i porteføljerne, nedlægges ventelisten på den pågældende ejendom. Det betyder, at fortrinsretten til leje af bolig i ejendommen bortfalder helt. Du får naturligvis besked fra Findbolig.nu, hvis det måtte ske. 

Hårde hvidevarer

Som udgangspunkt udlejes vores boliger uden hårde hvidevarer, men der kan være undtagelser fx efter modernisering af lejemålet.
Det vil fremgå af lejekontrakten, om hårde hvidevarer hører med.

Rygning

Det gælder for alle nye lejeaftaler, at det ikke er tilladt at ryge i lejemålet. Sampension ønsker at minimere rygning på ejendomme og på længere sigt at gøre dem røgfri.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i Sampensions ejendomme. Dette gælder for alle nye lejeaftaler.

Sampension

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra pensionsselskabets forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.