Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Medlemskab

Aktive/hvilende medlemmer

Aktive og hvilende medlemmer er ligestillede, når ledige boliger tildeles. Eventuelle perioder, hvor der ikke er blevet indbetalt til pensionskassen, fratrækkes ancienniteten, og har medlemmet været hvilende medlem i mere end 5 år, nulstilles den.

Et hvilende medlem er et medlem, som hverken indbetaler til eller modtager midler fra pensionskassen. Derfor anses pensionister ikke som hvilende medlemmer.

Skift af pensionskasse

Ved overførsel af medlemskab i forbindelse med pensionskasseskift mellem pensionskasser under PKA, medregnes den samlede medlemsanciennitet optjent i de to pensionskasser ved tildeling af ledig bolig. Anciennitet i forbindelse med overførsler fra pensionskasseordninger uden for PKA medregnes ikke.

Genoptagelse af medlemskab

For medlemmer, der har været udtrådt af pensionskassen, regnes medlemsancienniteten fra datoen for den seneste optagelse i pensionskassen.

PKA

Find medlemsboliger

Du har adgang fra pensionskassens forside.

Opret en profil

... og log ind for at ansøge ledige boliger.