Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Når du får et boligtilbud

Når du får et boligtilbud, får du besked på e-mail og/eller SMS.
Selve boligtilbuddet finder du på 'Min side', når du er logget ind på Findbolig.nu.

Tilbuddet indeholder detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen samt om de udgifter, der skal betales inden eventuel indflytning.

Bemærk: Det er også her, du skal acceptere eller afslå tilbuddet. 

Tildelt bolig og ventelisteanciennitet

Får du tildelt en bolig, sættes du automatisk som passiv boligsøgende, og du vil ikke modtage flere boligtilbud fra Lærernes Pension.
Din ventelisteanciennitet hos Lærernes Pension slettes også, når du får tildelt en bolig.

Ønsker du fortsat at være skrevet op til andre boliger hos Lærernes Pension, er du velkommen til at skrive dig på ventelisten igen.

2 afslag

Afslår du to boligtilbud, bliver du sat som passiv boligsøgende, din ventelisteanciennitet hos Lærernes Pension slettes, og du vil ikke modtage flere boligtilbud fra Lærernes Pension.
Ønsker du fortsat at være skrevet op, er du velkommen til at skrive dig aktivere dine opskrivninger igen.

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra pensionskassens forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.