Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Når du får et boligtilbud

Når en bolig bliver ledig, udsendes et boligtilbud til flere ansøgere på ventelisten samtidig. Hvis flere ansøgere ønsker at leje boligen, vil den blive tilbudt ansøgeren med den højeste anciennitet på ventelisten.

Boligtilbuddet udsendes her på Findbolig, og du vil derfor modtage boligtilbuddet i din Findbolig-indbakke under ’Min side’. Du vil blive notificeret på din private e-mail og/eller SMS, når du modtager boligtilbuddet i din indbakke.

Bemærk: Det er i selve tilbuddet i Findbolig-indbakken, at du skal acceptere eller afslå tilbuddet via knapperne i beskeden.

Se boligen til fremvisning

I boligtilbuddet kan du se detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen samt en oversigt over udgifterne i forbindelse med indflytning.

Du kan derudover se, hvornår der er svarfrist, samt hvordan du skal forholde dig til en fremtidig fremvisning af boligen. Vi anbefaler altid, at du tager ud og ser boligen, inden du lejer den, da du efter at have sagt ja til at leje boligen ikke kan få arrangeret en fremvisning.

Besvar dit boligtilbud på Findbolig

Du kan i boligtilbuddet se, hvornår det senest skal være besvaret. Tilbuddet besvares via knapperne i beskeden.

Din opskrivning på ventelisten bliver slettet ved manglende svar

Ved manglende svar på boligtilbuddet vil der ske en automatisk afmeldelse af ventelisten, ligesom tilbuddet om boligen frafalder. Boligtilbuddet besvares direkte i din indbakke på Findbolig.

Bliver du slettet fra ventelisten, kan du blive opskrevet på ny.

Ønsker du ikke boligen, efter du har været til fremvisning, vil du fortsat beholde din plads på ventelisten.

Inden vi kan tilbyde dig en lejebolig

Der er en række ting, der skal tages forbehold for, inden en bolig kan tilbydes den første ansøger på ventelisten:

Verificering af medlemskab til Industriens Pension

Inden vi kan tilbyde dig lejeboligen, vil dit medlemskab til Industriens Pension blive verificeret. Dette vil ske på baggrund af de oplysninger, du har givet, da du skrev dig på venteliste.

Skulle du ikke være medlem af Industriens Pension på tildelingstidspunktet, vil tilbuddet frafalde og boligen tildeles næste ansøger på listen.

Kreditvurdering

For at minimere tab forudsættes det derudover også, at du som lejer har en acceptabel kreditvurdering. En kreditvurdering består af et opslag i RKI. Der foretages kun opslag i RKI på den person, som står til at få tildelt boligen. Personer, der er registreret i RKI, kan ikke få tilbudt en bolig.

Tildelt bolig og ventelisteanciennitet

Får du tildelt en bolig, fjernes du fra ventelisten, og du vil ikke modtage flere boligtilbud. Din ventelisteanciennitet vil ligeledes blive slettet.

Lejekontrakt

Du vil modtage lejekontrakten elektronisk, ligesom du også skal underskrive lejekontrakten elektronisk. Vi anbefaler, at du altid læser din lejekontrakt godt igennem.

 

Venteliste

Find boliger og skriv dig på venteliste.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.