Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Ekstern venteliste

Ønsker du at blive lejer hos Frederiksberg Boligfond, kan du skrive dig op på den eksterne venteliste. Du kan maksimalt været skrevet op til tre ejendomme.

Hold øje med hvornår ventelisten er åben

Frederiksberg Boligfond ønsker at undgå lange ventelister, hvor ansøgerne er opskrevet for at oparbejde anciennitet. Ventelisten åbnes derfor kun efter behov, og det er derfor kun muligt at skrive sig op, når ventelisten er åben for opskrivning.

Hvornår ventelisten åbner afhænger af, hvor mange beboere der løbende fraflytter en ejendom, og hvor mange der allerede står på venteliste til den.

Du skal bo, studere eller arbejde på Frederiksberg

Forudsætningen for at kunne blive skrevet op på den eksterne venteliste er, at du enten bor, arbejder eller studerer på Frederiksberg.

Din opskrivning skal bekræftes hvert andet år

For at sikre, at opskrevne på ventelisten fortsat er boligsøgende, vil ejendomsadministrator DEAS hvert andet år i marts bede dig om at bekræfte din opnotering på listen. Vi kontakter dig herom.

Dine opskrivninger kan ikke ændres, når ventelisten er lukket

Bemærk, at du ved opskrivning på den eksterne venteliste ikke kan ændre i din opskrivning, efter ventelisten er lukket.

Vælger du fx kun at skrive dig op til de 1-værelses, kan du ikke efterfølgende, når ventelisten er lukket, gå tilbage og tilføje de 2-værelses til din opskrivning.

Dette gælder også, hvis du vælger specifikke lejligheder i forhold til etage eller side. Har du fx kun valgt de 2-værelses i stuen, kan du ikke senere hen, efter ventelisten er lukket, tilføje de andre 2-værelses på de andre etager.

Hvilke boliger kan jeg få tilbudt?

Ved boliger over 3 rum kan eksterne ansøgere højst få tilbudt en bolig med et antal rum svarende til antallet af husstandsmedlemmer + 1.

Kan jeg få direkte besked, når en liste åbnes næste gang?

Vi har desværre ikke mulighed for at give dig besked om, hvornår ventelisten åbnes. Vi anbefaler dig derfor at holde øje med ventelisterne her på Findbolig.

Hvor lang tid går der, før jeg får tilbudt en bolig?

Hvor hurtigt du kan få tilbudt en bolig afhænger af, hvor mange der fraflytter den ejendom, du er skrevet op til, samt hvor mange der står på ventelisten før dig. Vi kan derfor ikke give dig et konkret svar på eller en garanti for, hvornår du senest kan få tilbudt en bolig.

PFA Pension

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra fondens forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.