Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Når du får et boligtilbud

Når du får et boligtilbud, får du besked på e-mail og/eller SMS.
Selve boligtilbuddet finder du på 'Min side', når du er logget ind på Findbolig.nu.

Tilbuddet indeholder detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen samt om de udgifter, der skal betales inden eventuel indflytning.

Bemærk: Det er også her, du skal acceptere eller afslå tilbuddet. 

Manglende tilbagemelding

Svarer du ikke på tilbuddet inden tidsfristen, bliver du sat som passiv boligsøgende og får dermed ikke flere boligtilbud, før du selv har ændret din status til aktiv boligsøgende igen.

Den manglende tilbagemelding gælder som et afslag.

3 afslag

Afslår du tre boligtilbud, bliver du sat som passiv boligsøgende og får dermed ikke flere boligtilbud, før du selv har ændret din status til aktiv boligsøgende igen.

Tildelt bolig og ventelisteanciennitet

Får du tildelt en bolig, sættes du automatisk som passiv boligsøgende, og du vil ikke modtage flere boligtilbud fra AP Pension.
Din ventelisteanciennitet hos AP Pension slettes også, når du får tildelt en bolig.

Ønsker du fortsat at være skrevet op til andre boliger hos AP Pension, er du velkommen til at skrive dig på ventelisten igen.

AP Pension

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra pensionsselskabets forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.