Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Ventelisteregler

Ledige lejligheder tildeles boligsøgende på ventelisten efter følgende prioriterede rækkefølge:

Prioritet 1

  • Kunder i AP Pension samt medarbejdere i AP Pension.
     
  • Ægtefæller, registrerede partnere og samlevere indtræder i kundens rettigheder ved kundens dødsfald.
     
  • Tidligere ægtefæller og registrerede partnere, der har bevaret retten til ægtefællepension, indtræder i kundens rettigheder ved kundens dødsfald.

Prioritet 2

  • Børn*, børnebørn og forældre til kunder i AP Pension samt børn*, børnebørn og forældre til medarbejdere i AP Pension.

Prioritet 3

  • Ikke-kunder af AP Pension.

 

*Biologiske børn og adoptivbørn, som ville være berettiget til børnepension. 

Udlejning sker i alle tilfælde til markedspriser.

 

AP Pension

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra pensionsselskabets forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.