Accepter brug af cookies

For at give dig mulighed for at søge ledige boliger, skrive dig på venteliste, udleje boliger og meget mere,
anvender vi cookies på Findbolig.nu. Vi bruger også cookies til at indsamle statistik. Læs mere om vores cookie-politik

Ventelisteregler

Ledige boliger tildeles boligsøgende øverst på ventelisten med højeste anciennitet efter følgende prioriterede rækkefølge:

 • Pensionskassens medlemmer og ægtefællepensionister
   
 • Medlemmers børn
   
 • Arkitekter uden medlemskab og arkitektstuderende ved Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus

Pensionskassen kan lejlighedsvis fravige ventelisteprincippet i tilfælde af fx sygdom, skilsmisse, jobskifte eller andre sociale omstændigheder. For at kunne søge om fravigelse skal du være medlem af pensionskassen.

Intern flytning

Intern flytning går forud for ventelisten og fravigelsesreglerne og kan finde sted, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Lejer skal have boet i nuværende lejlighed i minimum 24 måneder (karens).
   
 • Lejligheder på 3 værelser eller flere er forbeholdt familier med hjemmeboende børn.
   
 • Intern flytning inden for samme ejendom har højere prioritet end intern flytning mellem ejendomme.
   
 • Det er et krav, at en anden bolig hos pensionskassen bliver frigivet som følge af den interne flytning.
   
 • Opsigelsesvarslet bibeholdes for den lejlighed, der fraflyttes, hvis lejligheden skal moderniseres. Skal lejligheden istandsættes, sker genudlejning hurtigst muligt derefter.
   
 • Lejligheden, der fraflyttes, skal afleveres og afregnes særskilt, og der skal indbetales nyt depositum for den nye lejlighed.

Det er et krav, at lejeren, der flytter internt, skal være noteret på ventelisten, inden flytningen kan finde sted. Ved intern flytning tildeles boliger i samme prioriterede rækkefølge som nævnt ovenfor.

Ønsker du at komme i betragtning til intern flytning, skal du henvende dig skriftligt til udlejningsafdelingen.

Bemærkninger

Pensionskassens bestyrelse har fastlagt udlejningskriterierne med følgende bemærkninger:

 • Genudlejning skal finde sted hurtigst muligt og inden for gældende
  offentlige frister.
 • Umoderne lejligheder moderniseres før genudlejning.
 • Pensionskassen respekterer evt. lejlighedsbytte i henhold til
  lejelovgivningen.

Evt. fremleje kan ske i henhold til lejelovgivningen regler.

Arkitekternes Pensionskasse

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra pensionskassens forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.